ADJI BALA – SEKETI

Kalau orang sudah tjukup melakukan tapa dengan sempurna sambil membatja mantra di bawah ini , pastilah dirinya dapat mengeluarkan hawa pengaruh jang teramat besar , hingga banjak orang mesti taruh perinduhan besar padanya , baik didalam perhimpunan maupun dalam pertempuran . Mantra itu adlah bunyinya sebagai berikut :

Hong !! Niat ingsun matak adjiku , Adji bala – Seketi , Adji Djagad Gede , saka Dajane Sang Hjang Logos Kang Luhur Sa’ akehing para Wali Mandjing ana ing saliraku tunggal , Adja maneh wadjabala djanma manungsa seketi oraa tundhuk marang aku , para djim , setan , peri , prajangan pada tatas kotjar – katjir kesabet deneng aku , Kesabet menduwur tatas menduwur , Kesabet mengisor tatas mengisor , Kesabet mengetan tatas mengetan , Kesabet mengulon tatas mengulon , Kesabet mengidul tatas mengidul , Tatas Kersane Allah . Hong !!!

Aturannya tapa ada seperti di bawah ini :

Mutih 49 hari lamanya , Pada hari penghabisan Ngebleng .
Mulainya pada hari kamis dengan mandi Keramas ,
Tiap pagi Djam 5 dan sore Djam 6 batja do’a tersebut 40 kali , saban kali pada akhirnya sambil menjebut ; Hong ; !!! kaki kanan menggedruk bumi . Saban mulai bertindak berdjalan , mesti kaki kiri dimadjukan lebih dulu , tindakan ini harus dilakukan selamanya . .

Selagi bertapa orang tidak boleh mengandung hati marah , dengki , bentji , dll sebagainja , jang bikn hati terharu . Apabila satu kali ini pantangan dilanggar , pertapaan harus dilakukan dari mulanja lagi .

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: